STROJNÍ BEZPEČNOST

Výrobce strojů, ale také provozovatel má povinnost se řídit všemi dostupnými technickými a organizačními opatřeními a to především kvůli bezpečnosti obsluhy strojů. Bezpečná strojní zařízení znamenají, že potenciální mechanická a elektrická rizika jsou udržována pod kontrolou.

Směrnice EU o strojních zařízeních stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví pro všechny strojní zařízení v průmyslu.

 

naše služby v oblasti strojní bezpečnosti zahrnují:

  • posouzení rizik strojního zařízení dle normy ČSN EN ISO 12100 a norem ČSN EN ISO 13849-1 (PL), ČSN EN 62061 (SIL)
  • návrh řešení
  • kompletní realizace
  • opětovné vyhodnocení stavu
  • poradenství